Galego    |    Castelán
Inicio > Centro Residencial Docente > Normativas da Residencia

Normativas da Residencia

Título e descrición   Enlace
Réxime da Residencia
   [Descarga ]
Estilo Pastoral
   [Descarga ]
Regulamento de Réxime Interno
   [Descarga ]
Proxecto Educativo de Centro
   [Descarga ]
Páxinas:  1 


Deputación da Coruña © Centro Residencial Docente Calvo Sotelo. Mr. Archer Milton Huntington, 24. 15011 - A Coruña . 
PLATAFORMA DESENVOLTA POR E~XENIO. V: 1.1.12