Galego    |    Castelán

Instalacións

 • Sesenta habitacións dobres
 • Os baños son compartidos
 • Servizo de Comedor
 • Salas de Xogo e Televisión
 • Biblioteca
 • Salgas de Estudo
 • Pavillón Polideportivo
 • Ximnasio
 • Salas de computadores con conexión a Internet.
 • Salón de Actos e de Audiovisuais
 • Zona de Instalacións deportivas.
 • Capela
 • Servizo Médico
 • Servizo de Lavandería
 • Xogo Completo de CamaDeputación da Coruña © Centro Residencial Docente Calvo Sotelo. Mr. Archer Milton Huntington, 24. 15011 - A Coruña . 
PLATAFORMA DESENVOLTA POR E~XENIO. V: 1.1.12