Galego    |    Castelán

Organigrama

Titular

    Deputación Provincial da Coruña


Rexentada por

    Congregación Salesiana


Reitor

    D. Belarmino Posada

Xefe de Residencia
    D. Francisco Cousido

Administrador
    D. Ulpiano Pérez

Educadores
     D. Severino Pérez
     D. César Ezpeleta
     D. José María Velasco

     D.. Luis García

     D. Domingo Prada

 

     Dña. Ángeles Águeda

 

 Deputación da Coruña © Centro Residencial Docente Calvo Sotelo. Mr. Archer Milton Huntington, 24. 15011 - A Coruña . 
PLATAFORMA DESENVOLTA POR E~XENIO. V: 1.1.12